MIKÄ: TYÖKALU ENSI- JA TURVAKOTEIHIN ASUKKAAN TUKEMISEEN

MatkallaS Tietoisuuteen kysymyspakka, tarjoaa tukea asukkaille itsensä kehittämiseen.

SISÄLTÄÄ 60 KYSYMYSTÄ

Erityisen haasteelliset ja syvälliset kysymykset, joita harva on miettinyt, vaikka se olisi itselle todella hyödyllistä.

MIKSI: MINÄKUVAN JA ITSETUNNON KEHITTÄMISEEN

Nyt kun asiakkaanne on turvallisessa ympäristössä, hänelle olisi hyödyllistä miettiä miten pystyisi rakentamaan minäkuvansa, mielensä ja elämänsä uudestaan. Kortit auttavat kysymällä tärkeitä kysymyksiä!

TYÖKALU TYÖNTEKIJÖILLE KONTAKTIN SAAMISEEN

Korttien avulla työntekijöiden on helpompi lähestyä asiakasta vaikeillakin aiheilla. Auttaminen helpottuu kun päästään lähelle asukasta.

KENELLE: ENSI- JA TURVAKODIN ASUKKAILLE SEKÄ TYÖNTEKIJÖILLE

 Voidaksenne tukea asukkaiden elämäntilannetta ja elämässä eteenpäin pääsemistä, olisi tärkeä miettiä syitä jotka ovat vaikuttaneet tilanteeseen. Korttien avulla on helpompaa aloittaa keskusteluja hyvin henkilökohtaisistakin asioista!

TYÖKALUN HYÖDYT:

 Kysymykset kyseenalaistavat opittuja ajattelu- ja käytösmalleja ja siksi ne ovat erityisen hyödyllisiä ensi- ja turvakotien asukkaille jotka usein tarvitsevat muutosta elämäänsä.

 Erilaiset vaihtoehdot virikemateriaalina ovat tarpeellinen apu Ensi- ja turvakoteihin asiakkaiden motivoimiseen ja tukemiseen.

Pakan avulla on helpompi ottaa kontaktia asiakkaisiin ja luoda syvällisempi ja monitasoisempi yhteys heti alusta alkaen. Kortit ovat mainioita keskustelun avauksia.

ASUKKAILLE

TYÖNTEKIJÖILLE

ASUKKAIDEN SUHTEISIIN

TYÖNTEKIJÖIDEN KESKEN

TYÖKALU TUKEMISEEN

TILAA NYT

Matkallas

 2 KPL 72,20€ SIS. ALV & POSTIKULUT!

KYSY TARJOUSTA ISOMMISTA ERISTÄ!

TILAA LASKULLA OLEMALLA YHTEYDESSÄ  

Tanja puh: 044 555 3616 / [email protected]

KYSYMYKSET TUKEVAT ASUKKAITA!

”EPÄMUKAVUUSALUE” KORTTI ENSI-JA TURVAKODIN ASUKKAILLE

Kun asiakas on mahdollisesti jo vuosia laiminlyönyt omia sisäisiä tarpeitaan ja kaikki tuntuu epämukavalta, olisi hyödyllistä miettiä mitä kaikkea hyvää on saavuttanut kohtaamalla epämukavan.

lisää ostoskoriin

”EPÄVARMUUDET” KYSYMYSKORTTI MIETITTÄVÄKSI

Turvaton ympäristö tekee epävarmaksi. Omien epävarmuuksien ja niiden syntyperän miettiminen on yksi tärkeä askel kohti itsensä ymmärtämistä, hyväksymistä sekä terveen itsearvostuksen rakentamista.

lisää ostoskoriin

”ITSENSÄ ARVOSTAMINEN” KORTTI TURVAKODIN ASUKKAILLE

Todennäköisesti monilla asukkailla itsearvostus ja itsekunnioitus ovat murentuneet ajan myötä. Olisi ensiarvoisen tärkeää, nyt kun asukas on turvallisessa ympäristössä, että hän pääsisi käymään omaa mieltään läpi. Miettimään mikä itsessä on hyvää, arvostettavaa ja sellaista josta on hyvä pitää kiinni. Hyvä on myös miettiä ja kyseenalaistaa omat ajattelu- ja käytösmallit, jotta pääsee elämässä siihen suuntaan mihin haluaa. Kysymyspakka on tähän täydellinen apu.

lisää ostoskoriin

KORTIT OVAT ARVONSA VEROINEN SIJOITUS!

USKALLATKO ALOITTAA SEIKKAILUN MIELEESI?

USKALLAN !