VÄLINE ITSETUNTEMUKSEN KEHITTÄMISEEN

Meitä opastetaan lapsesta asti käyttäytymään, puhumaan ja ajattelemaan tietyllä tavoin. Tähän vaikuttaa perhe, lähipiiri, koulu ja koko ympärillämme oleva yhteiskunta. Näistä opituista malleista tulee päämme sisälle muodostuva alitajunta, joka ohjaa elämäämme tiedostamattamme. 

Mikäli et ole missään vaiheessa kyseenalaistanut näitä opittuja käytös- ja ajattelumalleja, olet ympäristösi muokkaama murmeli.

Sitä millainen murmeli oikeasti olet tuon päälle rakennetun kuoren alla, et voi tietää ennen kuin kysyt itseltäsi tiukkoja kysymyksiä.

TUNNETKO ITSESI OIKEASTI?

Saatat ajatella tietäväsi itsestäsi jo kaiken tarvittavan, mutta miten tiedät sen totuudeksi? Monet ajatuksemme ja käsityksemme itsestä ja ympäröivästä maailmasta rakentuvat mieleemme jo varhaisessa lapsuudessa. Kun olet rakentanut mielessäsi mielipiteen jostain asiasta, et enää todennäköisesti käsittele asiaan liittyvää tietoa kyseenalaistaen. 

Käsittelemme erityisesti tunteita herättäviä asioita puolueellisesti ja olemme taipuvaisia ottamaan vastaan sekä uskomaan tietoa, joka tukee jo valmiiksi muodostamaamme mielipidettä. Tätä kutsutaan vahvistusharhaksi.

Tämän tiedon valossa, voitko luottaa uskomuksiin itsestäsi? Tiedätkö mikä tekee sinut onnelliseksi, entä onnettomaksi? Mitkä ovat sinun perimmäisiä tarpeitasi ja mitkä vain ulkoisten tekijöiden synnyttämiä halua? Minkä koet olevan oman elämäsi tarkoitus ja teetkö asioita tiedostaen sen eteen?