MIKÄ: MIELENTERVEYTTÄ TUKEVA TYÖKALU

MatkallaS Tietoisuuteen Kysymyspakka on uusi työväline mm. mielenterveysyhdistyksille, tukemaan asiakkaiden itsetunnon kehittymistä.

SISÄLTÄÄ 60 KYSYMYSTÄ

Erityisen haasteelliset ja syvälliset kysymykset, joita harva on miettinyt, vaikka se olisi itselle todella hyödyllistä.

 

ITSEHYVÄKSYNTÄ

Itsensä hyväksyminen on keskeistä hyvän itsetunnon rakentamisessa, erityisen tärkeää se on mielenterveyskuntoutujalle. Tämänkaltaiset kysymykset saavat mielen lähtemään matkalle kohti itsehyväksyntää.

tilaa

MIKSI: ITSEHYVÄKSYNTÄ EDISTÄÄ MIELENTERVEYTTÄ

Kysymykset auttavat ymmärtämään sekä hyväksymään itsensä. Ne kyseenalaistavat mielenterveyskuntoutujan ajattelu- ja käytösmalleja. Prosessi auttaa haitallisten mallien havainnoinnissa, ymmärtämisessä ja muuttamisessa.

KOKONAISVALTAISESTI PAREMPI MIELI

Kysymyspakan kortit auttavat näkemään minän uudessa valossa. Ne tarjoavat mahdollisuuden läpikäydä alitajuntaan hautautuneita asioita, jotka vaikuttavat meihin tiedostamattamme.

 

ITSENSÄ YMMÄRTÄMINEN

Oman mielen ymmärtäminen on tärkeä askel kohti tasapainoisempaa elämää. Kun ymmärrämme omaa ajattelumaailmaa ja käytöstä, sitä mitkä tekijät ovat vaikuttaneet niiden syntyyn, voimme lähteä purkamaan niitä  pala kerrallaan. Kysymyspakan kortit toimivat mm. vertaisohjaajille kullan arvoisina työkaluina.

tilaa

KENELLE: MIELENTERVEYSYHDISTYSTEN TUEKSI

Erityisesti nyt monet yhdistykset kaipaavat virikemateriaalia, jonka avulla aktivoida asiakkaita somessa sekä puhelimessa. Kortit toimivat apuna vertaisohjaajille, kokemusasiantuntijoille sekä työntekijöille.

TYÖKALUN HYÖDYT

Vertaisohjaajat voivat käyttää vähemmän aikaa ryhmäistuntojen suunnitteluun, kun heillä on valmis työkalu jota voi hyödyntää monipuolisesti.

Korttien avulla on helpompi lähestyä vaikeitakin aiheita, kysymys tulee kortilta, eikä ohjaajalta henkilökohtaisesti.

Kysymykset soveltuvat työntekijöiden oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin tukemiseen, aivan yhtä hyvin kuin asiakkaidenkin.

VERTAISOHJAAJILLE

KOKEMUSASIANTUNTIJOILLE

ASIAKKAILLE

TYÖNTEKIJÖILLE

 

UNELMOINTI

Kuten kortissa todetaan, ovat unelmat yksi tärkeä osa onnellisuuden kokemista. Unelmointi on myös ensimmäinen askel kohti toteutusta ja siksi siihen kannustaminen onkin erityisen tärkeää!

LISÄÄ OSTOSKORIIN

LOPUTKIN KORTIT ON YHTÄ HUIKEITA!

USKALLATKO ALOITTAA OMAN SEIKKAILUSI NYT?

USKALLAN !