MIKÄ: PÄIHDEKUNTOUTUSTA TUKEVA TYÖKALU

MatkallaS Tietoisuuteen kortit tarjoavat kaivattua tukimateriaalia erilaisiin päihdekuntoutuksiin.

SISÄLTÄÄ 60 KYSYMYSTÄ

Erityisen haasteelliset ja syvälliset kysymykset, joita harva on miettinyt, vaikka se olisi itselle todella hyödyllistä.

MIKSI: AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN PÄIHDERIIPPUVUUDEN SYYT

Korttien avulla päihderiippuvainen sekä läheiset pääsevät miettimään ongelmien taustalla olevia syitä. Kortit ovat arvokas apu matkalla kohti itsensä ymmärtämistä sekä tietoista muutosta!

KYSYMYKSET KYSEENALAISTAVAT

Kortit sisältävät kysymyksen lisäksi syvällisen alustuksen, joka ohjaa ajatusta uusille urille sekä antaa ajattelun aihetta. Kysymykset saavat näkemään oman käytöksemme ja siten pystymme tarkastelemaan sitä erilaisesta perspektiivistä.

KENELLE: PÄIHDEKUNTOUTUS  RYHMILLE JA OHJAAJILLE

Erilaisissa keskusteluryhmissä saattaa olla hankala viedä puheenaiheita uusille, hyödyllisille urille. Kysymykset ohjaavat keskustelua helpommin pois vanhoista malleista, kohti uutta.

TYÖKALUN HYÖDYT:

 Kun kysymys tulee kortilta, eikä ohjaajalta tai tiiminvetäjältä, siihen ei muodostu samanlaista ennakkoasennetta, tämä helpottaa myös vastaamista rehellisesti.

 Kukapa ei välillä kaipaisi apua oman työnsä tueksi ja myös itsensä kehittämiseen. Tietoisuuspakka auttaa tässäkin!

 Kysymykset kyseenalaistavat opittuja ajattelu- ja käytösmalleja ja siksi ne ovat erityisen hyödyllisiä päihdekuntoutuksessa, missä kuntoutujan käytösmallit kaipaavat remonttia.

Toimivia keskustelunavauksia haastaviinkin aiheisiin. Säästää aikaasi kun voit hyödyntää valmiita kysymyksiä!

PÄIHDEKUNTOUTUS RYHMIIN

 TYÖNTEKIJÖIDEN VÄLILLE

 HENKILÖKOHTAISEEN KEHITYKSEEN

kuntoutuksen tueksi

tilaa nyt

Matkallas

 2 KPL 72,20€ SIS. ALV & POSTIKULUT!

KYSY TARJOUSTA ISOMMISTA ERISTÄ!

TILAA LASKULLA OLEMALLA YHTEYDESSÄ  

Tanja puh: 044 555 3616 / [email protected]

KYSYMYKSIÄ KUNTOUTUMISEN TUEKSI!

”PAHAT TAVAT” KYSYMYS PÄIHDEKUNTOUTUKSEN TUEKSI

Jotta päihdekuntoutuja voi tietoisesti alkaa muuttaman omia pahoja tapojaan, ne täytyy ensin kohdata ja tunnistaa. Kysymyskortit tarjoavat paljon oivallisia tilaisuuksia nähdä itsensä oikeasti.

lisää ostoskoriin

”KEHO-MIELI YHTEYS” KORTTI VERTAISRYHMIIN

Kun päihteet täyttävät elämän, kehosta huolen pitäminen jää yleensä täysin.  Päihdekuntoutujalle olisikin erityisen tärkeää löytää uusia terveellisiä rutiineita. Kysymyskortit antavat paljon ajattelun aihetta ja motivoivat muutokseen!

lisää ostoskoriin

”TÄRKEÄT SANAT” VIRIKEKORTTI PÄIHDEKUNTOITUJILLE

Monet päihteitä käyttävät yrittävät niiden avulla turruttaa omaa pahaa oloa ja tunteitaan. Monesti myös ne tärkeät ihmiset ja asiat hautaantuvat päihtymisen alle. Tärkeiden asioiden huomaaminen voi auttaa ymmärtämään, ettei koskaan ole liian myöhäistä muuttaa käytöstään ja kertoa ihmisille heidän merkityksestään. Kortit herättelevät huomaamaan niitä hyviäkin asioita!

lisää ostoskoriin

KORTIT OVAT ARVOKAS LISÄ KUNTOUTUJAN TUEKSI!

USKALLATKO ALOITTAA SEIKKAILUN MIELEESI?

USKALLAN !