REKISTERISELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ
MatkallaS Oy

Tanja Aaltonen

Tervahovinkatu 10 A 3, 20810 TUrku

[email protected]

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ TAI YHTEYSHENKILÖ

Tanja Aaltonen

[email protected]

3. REKISTERIN NIMI
MatkallaS asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
– asiakkuuden hoito, uudistaminen ja kehittäminen
- asiakas- ja suoramarkkinointi
- mielipide- ja markkinatutkimus
- liiketoiminnan kehittäminen

5. KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää seuraavat asiakastiedot:

-Nimi
-Syntymävuosi
-Osoite
-Sähköpostiosoite
-Puhelinnumero

Rekisteri sisältää seuraavat käyttötiedot:

-Rekisteröitymispäivämäärä
-Voittajat

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen MatkallallaS Oy:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN OIKEELLISUUS
Tämän rekisterin tietoja saadaan asiakkaiden rekisteröityessä MatkallaS postituslistalle tai osallistuessa MatkallaS kilpailuihin. Asiakkaalla on mahdollisuus poistaa tietonsa rekisteristä.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. MatkallaS tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä, huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.